Nguyện xin khuyến tấn đến quý Phật tử

Thời gian thắm thoát trôi, đã 6 tháng kể từ ngày thầy Trụ trì phát nguyện nhập thất hành trì theo hạnh nguyện.
Hưng Long Tự tạm vắng bóng Thầy nhưng Phật tử hàng ngày vẫn y theo sự chỉ dạy của Thầy tinh tấn tu tập.
Công trình Quan Âm viên còn chút dang dở do ảnh hưởng của Đại dịch, Nguyện cầu cho Quan Âm Viên sớm được hoàn thiện viên mãn theo tâm nguyện của Thầy Trụ Trì và cũng để Quý Phật Tử sớm được trở về Chùa cùng nhau tu tập.
Mặc dù Đại Dịch Covid đã nằm trong kiểm soát nhưng số ca nhiễm và tử vong vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng ta đã và đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Đây như là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Đại Chúng trước quy luật Sinh- trụ- dị- diệt của nhân loại.
Đức Phật dạy:
“Người sống một trăm năm
Không thấy được Phật pháp
Không bằng sống một ngày
Được ở trong Phật pháp”
Nguyện xin khuyến tấn đến quý Phật tử :
“…Là người học Phật nên lựa chọn cho mình cách sống thiện lành, nuôi dưỡng thân tâm bằng Phật pháp vi diệu . Phát nguyện tinh tấn tu tập niệm Phật, siêng năng trì Kinh lễ Phật sám hối, dù ở hoàn cảnh nào nên cố gắng giữ lòng tin kiên cố đối với Tam Bảo .”
Kính chúc quý Phật tử bình an và sức khoẻ!
Đ.Đ Thích Tuệ Quang