Ngày 19 / 07 Âm Lịch

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hôm nay ngày 19 / 07 Âm Lịch
Mặc dù thầy Trụ Trì đang đi nhập thất ở xa , nhưng Quý Phật tử tại chùa y giáo theo lời chỉ dạy, hàng tháng trưa ngày 19, thiết cơm và trì tụng Đại Bi Chú , hồi hướng đến chư hương linh thai nhi sản nạn nương tựa tại Chùa .
Chúng con nguyện đem công đức tu tập hồi hướng tưởng niệm đến cửu huyền thất tổ, những anh hùng chiến sĩ vì quốc vong thân, đặc biệt là những nạn nhân qua đời do đại dịch Covid 19.
Đồng thời cầu nguyện cho Thầy Trụ trì nhập thất được bình an.
Kính chúc quý Phật tử và Gia Đình thân tâm An Lạc !

ĐĐ . Thích Tuệ Quang