04/01/2022
Hình ảnh Đài Quan Âm Ngự Long đã được hoàn thiện lót đá .
Tết năm nay quý phật tử về Chùa Hưng Long hành hương có thể dự lễ chép Kinh và lễ nhất bộ nhất bái nơi tượng Ngài !

Thầy Nhuận Hiếu sẽ nhập Thất 6 tháng , do đó Thầy thông báo 1 số phật sự tại Chùa với quý Phật tử!

1. Trang Facebook: Chùa Hưng Long
Và fanpage : Chùa Hưng Long Quảng Nam
Sẽ giao lại cho Thầy Tuệ Quang quản lý ,chỉ để đăng thông báo các khoá tu tập .
( Không nhận và trả lời tin nhắn Facebook )

2. Tài Khoản của Chùa:
0651000610625 Vietcombank
Sẽ được giao cho Thầy Tuệ Quang và ban hộ tự quản lý , sử dụng chi trả cho các Phật sự của Chùa !

3. Mọi việc phật sự của Chùa Hưng Long , trong thời gian 6 tháng sẽ do Thầy Tuệ Quang phụ trách hướng dẫn.

Sdt của Thầy Tuệ Quang : ‭0964 363 471