ĐẠI LỄ THIÊN TĂNG – CÚNG DƯỜNG 1250 CHƯ TĂNG QUỐC TẾ

Tại Bồ Đề Đạo Tràng 19/02/2023
Nhân duyên thù thắng của Đại Chúng !
Được sự trợ duyên của Thượng Toạ trù trì Bồ Đề Đạo Tràng , cung thỉnh Thiên Tăng – 1250 vị Tỳ Kheo Trưởng Lão và Chư Tăng Quốc tế về nơi Tháp Đại Giác .
Đạo Tràng Chùa Hưng Long tổ chức Đại Pháp Hội Báo Ân Chuyên Tu Cúng Dường Chư Phật
và Lễ Cúng Dường Thiên Tăng nơi đức Phật Thành Đạo .
Nguyện cho Tất cả chúng sanh đồng kết duyên Pháp Lữ Đời Đời với Tam Bảo , Chánh Pháp của Đức Thế Tôn Trường Tồn tại Thế Gian .
Kính Thỉnh Đại Chúng và phật tử chùa Hưng Long cùng Đồng Tâm Đồng Nguyện cho Đại Pháp Hội Báo Ân Chuyên Tu tại Đất Phật trang nghiêm thanh tịnh .
Phật sự Cúng Thiên Tăng thành tựu ,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
••••••
• Đại chúng kết duyên 1250 Phần
• Mỗi Phần Cúng Dường 500 rupe ( 150.000 vnd )
• Quý Phật tử và gia đình tuỳ hỷ kết duyên 1,5,10… phần .
• Ngày 18/02 BTC tổng Kết Tài Khoản và Bỏ bì Cúng Dường tại Ấn Độ
Quý vị Kết duyên xin liên hệ :
Thầy Thích Nhuận Hiếu , Chùa Hưng Long , xã Tam Xuân 1 Huyện Núi Thành Quảng Nam
Hoặc chuyển về Tài Khoản :
Nguyễn Hoàng Minh
0651000610625
Vietcombank quảng Nam
Nội dung : Họ và Tên + Cung Duong Thien Tang

Đại Pháp Hội Báo Ân 5 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng- Ấn Độ (15/2 – 22/2 /2023)
Mỗi ngày tu 12 tiếng
Tam Bộ Nhất Bái núi Linh Thứu
5 pháp đàn chính:
– Pháp Đàn Bổn Sư
– Pháp Đàn Dược Sư
– Pháp Đàn Vô Lượng Thọ
– Pháp Đàn Quan Âm
– Pháp Đàn Địa Tạng
Thầy đã đăng ký được lịch với BTC của Bồ đề Đạo Tràng . Lần này Pháp Hội được tổ chức ngay phía sau tháp Đại Giác , dưới cây Bồ Đề lớn , với đàn tràng riêng của Chùa thiết lập mang từ Việt Nam qua .
Đại chúng ai phát nguyện đi thì chuẩn bị nhé !
Kinh Phí :
Phật tử tại Hà Nội : 25.750.000 / 50 Phật tử
Phật tử tại Đà Nẵng : 27.250.000 / 25 phật tử
Phật tử tại Tam Kỳ : 27.500.000 / 25 phật tử
Thời gian : 15/2 – 22/2/2023
Nhằm : 25/1 – 3/2 Âm lịch
Tổng đoàn 100 người (hiện tại đã đăng kí đủ người).