CÚNG DƯỜNG TÂM…

Mấy ngày này Thầy coi trên mạng , các chùa tổ chức vía Phật Di Đà trang nghiêm long trọng . Dâng đèn Hoa đăng , Pháo hoa rợp trời , hoa trái dâng cúng vẹn tròn .
Thầy nhìn lại chùa Hưng Long mình , có gì ?
Phật tử đi chùa ai tinh ý , sẽ thấy càng ngày những buổi lễ pháp hội pháp đàn ở chùa ngày càng đơn giản .Nếu so sánh với các chỗ khác thì đơn giản đến mức đơn sơ . Ngay cả đến việc ăn của phật tử sau mỗi buổi lễ giờ chỉ còn chiếc bánh mỳ .
Ngày Vía Phật A Di Đà , Chùa Hưng Long có gì ?
Chẳng hát , chẳng đèn , chẳng Hoa trái
Chỉ một tâm tha thiết giải thoát sanh tử
Chỉ một tâm tha thiết sám hối
Chỉ một tâm tha thiết niệm Phật
Chỉ một tâm tha thiết vãng sanh Tây Phương
• Đức Phật Di Đà cũng chỉ một tâm tha thiết cứu độ chúng sanh thoát cảnh khổ .
•Chúng sanh chỉ cần thực tâm mỗi ngày nghĩ đến sanh tử luân hồi , Niệm Phật Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương là thiết thực nhất để tri ân báo ân đến Đức Phật rồi .
Thế nên , nếu ngày mai Quý Vị về chùa dự lễ . Đừng buồn Thầy vì sao đàn tràng giản đơn , quý vị không có chỗ chụp hình đăng Facebook .
Vì Tâm này thầy chỉ nghĩ đến sanh tử cận kề , Niệm này thanh tịnh nguyện cúng dường đến Pháp Giới Chúng Sanh.
Thế nhé !
Thầy trò mình cùng đơn giản niệm Phật.
Niệm từ Tâm – Tâm Tâm cảm ứng
Cúng dường Tâm Thanh Tịnh đến Đức Phật A Di Đà !