Đạo Tràng Chùa Hưng Long 3 tháng an cư

Kính thưa quý Phật tử!
Theo truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế, hằng năm, cứ đến mùa mưa, chư Tăng Ni sẽ tập trung tu tập an cư kiết hạ trong ba tháng. Đây là thời điểm chư Tăng dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc hộ trì Tam Bảo, tinh tấn tu tập.
Được sự chỉ dạy của Thầy trụ trì chùa Hưng Long trước khi đi nhập thất . Thầy xin thông báo thời gian tu tập của Đạo Tràng Quan Âm Chùa Hưng Long như sau :

I/ Tu tập trì Đại Bi và lạy Quan Âm
Ngày 19 Âm Lịch Tháng 4 , 5 6 , 7
Thời Gian : 13h30 – 18h00

II/ Tu tập niệm Phật và lạy Sám hối
Ngày 18 Âm Lịch Tháng 5 , 6 , 7
Thời gian : 18h00 – 20h30

Quý Phật tử dành thời gian về Chùa cùng Chư Tăng và Đại Chúng tu tập trong 3 tháng mùa An cư . Nguyện đem công đức tu tập đó hồi hướng báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát !
Kính Thông Báo
Đ Đ . Thích Tuệ Quang
==========
Chùa kết duyên phương tiện đi lại cho các phật tử tại Đà Nẵng , Quý Phật tử tại TP Đà Nẵng hoan hỷ đăng ký với trưởng nhóm sớm để chùa chuẩn bị.
Tại Thành Phố ĐÀ NẴNG
+ Phật tử Phan Nguyệt : 0935141773
+ Phật tử Phan An : 0947842176
( Do Thầy không biết số đt liên lạc của trưởng nhóm các phật tử ở Quảng Ngãi , Hội An nên không ghi thông báo ở đây . Quý vị phật tử chủ động thuê xe tới chùa tu tập , BTC sẽ kết duyên kinh phí xe . Mong quý Phật tử hoan hỷ )