Cập nhập trợ duyên khóa tu Chùa Hưng Long

• Ngày 19/8 Âm Lịch
Trưa : Các PT Đà nẵng , đại diện PT An Phan kết duyên cùng đạo tràng
Chiều : PT Quý Mai nhóm chợ Tam Kỳ
( Nhóm nấu )
• Ngày 19/9 vía Quan Âm Bồ Tát:
Trưa : Nhóm PT Quảng Ngãi , Đại diện PT Nguyên Hạnh kết duyên cùng đạo tràng .
Chiều : Gia Đình PT Nguyễn Thị Len Kết duyên
( Đặt đồ ăn )
• Ngày 19/10 ÂL :
Trưa : GĐ PT Phạm Vỹ Vu Le kết duyên đạo tràng
Chiều : Gia Đình PT Đắc Phúc Kết Duyên
• Ngày 19/11 ÂL : ngày Thầy Nhuận Hiếu ra Thất
Nhóm Phật tử Miền Bắc Đại diện Diệu Âm Bảo Ngọc Kết duyên cả ngày khoá tu .
( Đặt đồ ăn )
• Ngày 19/12 ÂL . Tất niên Đạo Tràng
Nhóm phật tử Quảng Ngãi ( Ba la mật) kết duyên cùng đạo tràng
•••••••••••••••••••€
Nguyện đem công đức tu tập , hồi hướng đến các nhóm Phật tử phát tâm trợ duyên cho đạo tràng tu học .
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
•••••••••••••
Đ𝐀̣𝐈 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐃𝐔𝐘𝐄̂𝐍
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi Đại Chúng
Khoá tu ngày 19 hàng tháng tại Chùa Hưng Long được duy trì đến nay đã 8 năm .
Ngay cả khi Thầy trụ trì đi nhập thất suốt 2 năm , nhưng Phật tử ở chùa vẫn tinh tấn duy trì thời khoá tu tập hàng tháng không nghỉ.
Từ khoá tu 19/8 ÂL , Chùa tạo duyên cho các Nhóm phật tử phát tâm nấu cơm trưa và chiều trợ duyên cho Đại chúng tu tập .
– Các Nhóm phật tử đăng ký với Thầy Tuệ Quang nhận nấu 1 ngày hoặc 1 buổi khoá tu 19 Âm Lịch hàng tháng .
– Kính phí nấu Chùa sẽ gửi lại cho nhóm hoặc nhóm kết duyên tuỳ tâm .
– Buổi trưa : nấu cơm cho khoảng 150 – 200 phần ăn ( ăn tự chọn 4-6 món )
– Buổi chiều : Nấu Bún ,Mỳ ,Phở … tuỳ nhóm đăng ký . Cho khoảng 200-300 phật tử
– Nhóm phật tử đăng ký nấu có thể nấu sẵn tại nhà mang đến chùa dọn hoặc sử dụng bếp của Chùa để nấu .
-𝗖𝗮́𝗰 𝗣𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝘂̛̉ 𝗼̛̉ 𝘅𝗮 , 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂̉ đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗰𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗰𝗵𝗮𝘆 ( Chùa cho số đt liên lạc ) đ𝗮̣̆𝘁 đ𝗼̂̀ 𝗮̆𝗻 đ𝗲𝗺 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗰𝘂́𝗻𝗴 𝗱𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗱𝘂𝘆𝗲̂𝗻 . 𝗖𝗵𝘂̀𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 đ𝗼̂̀ 𝗮̆𝗻 , 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 . ( Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 )
Nguyện đem công đức tu tập của Đại Chúng hồi hướng đến quý Phật tử nhiều phước lành , Cùng nhau kết duyên pháp lữ !
Thông tin đăng ký :
Phật tử trực tiếp gọi điện cho Thầy Tuệ Quang để đăng ký ngày .
Nhắn rõ tên trưởng nhóm , các món nấu buổi trưa và chiều để chùa lưu thông tin .
ĐĐ Thích Tuệ Quang : 0964363471